Support one of our collectors
Donate
Team Rynkeby: Østjylland

Michael Nielsen

Bliv en del af styrken for børnene! (English version below)

Som du måske ved, er jeg en del af velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby, der hvert år cykler til Paris til fordel for børn med kritiske sygdomme.

Som deltager på Team Rynkeby skal jeg ikke bare træne og være en del af det sociale fællesskab på holdet. Vigtigst af alt, bidrage med at rejse penge til alvorligt syge børn.

Jeg har derfor startet denne indsamling for at hjælpe mit hold med at rejse penge til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Jeg dækker selv mine egne udgifter til turen, og Eckes-Granini, som står bag Team Rynkeby Fonden, dækker alle centrale omkostninger sammen med de organisationer, der modtager støtte.

Dermed kan alle donationer – store som små – gå til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Alle bidrag deles ligeligt mellem de to organisationer via denne platform.

Så kære venner, jeg rækker hånden ud til jer i håb om, at I vil være med til at være en del af styrken for de syge børn.

Hjælp mig med at hjælpe børn - tak!

// Michael


----

As you may know, I am part of the charity cycling team Team Rynkeby, which cycles to Paris every year for the benefit of children with critical illnesses.

As a participant on Team Rynkeby, I don't just have to train and be part of the social community on the team. Most importantly, help raise money for seriously ill children.

I have started this fundraiser to help my team raise money for the Children's Cancer Foundation and the Children's Lung Foundation.

I cover my own expenses for the trip myself, and the Eckes-Granini, which is behind the Team Rynkeby Foundation, covers all central costs together with the organizations that receive support. Thus, all donations - big or small - goes to the Children's Cancer Foundation and the Children's Lung Foundation. All contributions are shared equally between the two organizations through this platform.

So dear friends, I reach out to you in the hope that you will be part of the strength of the sick children.

Help me help children - thank you!

// Michael

Collection

4.850,00 DKK

Spread the message